Privacybeleid Bruinhard Mediation

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 september 2020.

Bruinhard Mediation, de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens.

In het kort komt de Privacy Aanpak binnen Bruinhard Mediation neer op de drie V’s, te weten: Vertrouwen, Veiligheid en Verantwoording.

Kort gezegd: ‘U kunt ons Vertrouwen met uw persoonsgegevens, wij borgen de Veiligheid van uw gegevens en wij zorgen ervoor dat u op elk gewenst moment over uw gegevens kunt beschikken (Verantwoording)’.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Bruinhard Mediation. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bruinhard Mediation niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Bruinhard Mediation respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Vertrouwen

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bruinhard Mediation of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bruinhard Mediation of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bruinhard Mediation of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Veiligheid

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Als BRUINHARD MEDIATION erkennen we onze verantwoordelijkheid om verkregen persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Om de persoonsgegevens te beveiligen gebruiken we SSL (Secure Socket Layer). SSL is een algemeen geaccepteerde techniek die toegepast wordt op internet voor de beveiliging van verbindingen. SSL maakt gebruik van asymmetrische cryptografie om dit te realiseren.

De persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Verantwoording

Recht van betrokkenen

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser (zie BIJLAGE A: toelichting Cookiebeleid).

Verwerking gegevens
We verzamelen naam, email-adres en telefoonnummer van onze klanten. Deze worden opgeslagen in een relatiebestand. Van bezoekers van de website worden enkel die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor authenticatie van de bezoeker. De persoonsgegevens van onze klanten gebruiken we om informatieverzoeken zo snel mogelijk af te handelen, ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. We zullen persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die we met jou hebben afgesloten.

Rechten betrokkenen
Je hebt de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden of onvolledigheden) deze te corrigeren. Tevens kun je je beroepen op je recht op vergetelheid en kun je (indien gewenst) jouw persoonsgegevens verwijderen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met Pearl Bruinhard van en via privacy@bruinhardmediation.nl

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy statement voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen:

BRUINHARD MEDIATION
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam